Tin tức Tài chính là gì? Những thông tin cơ bản về tài chính mà bạn nên biết?

Tài chính là gì? Những thông tin cơ bản về tài chính mà bạn nên biết?Tài chính có lẽ là một cụm từ không xa lạ gì với con người trong thời đại hiện nay. Đây được xem là một lĩnh vực rất quan trọng đối với xã hội, quốc gia và đất nước.  Tài chính là công cụ để phát triển đất nước về kinh tế và xã hội. Tuy nhiên nhiều bạn hiện nay không hiểu rõ được định nghĩa tài chính là gì hay chức năng của tài chính. Vậy hôm nay hãy cùng oldbreweryguesthouse.com tìm hiểu về tài chính qua bài viết dưới đây nhé!

I. Tài chính là gì?

Tài chính dùng để chỉ tập hợp các mối quan hệ kinh tế nảy sinh trong quá trình phân phối các nguồn lực tài chính

Tài chính là gì? Tài chính là một thuật ngữ dùng để chỉ tập hợp các mối quan hệ kinh tế nảy sinh trong quá trình phân phối các nguồn lực tài chính, chẳng hạn như thông qua việc tạo ra hoặc sử dụng các quỹ để đáp ứng nhu cầu của các đối tượng khác nhau trong xã hội.

Tài chính cũng bao gồm các công cụ tiền tệ. Các quỹ tiền tệ do các nhà nước thành lập để thực hiện các nhiệm vụ và chức năng phục vụ cho các hoạt động của nhà nước.

Tài chính có thể chia làm 3 loại gắn với các chủ thể chính:

  • Tài chính công – chủ thể Nhà nước
  • Tài chính doanh nghiệp – chủ thể Doanh nghiệp
  • Tài chính cá nhân – chủ thể Cá nhân

II. Sự ra đời của tài chính

Tài chính ra đời do sự xuất hiện của sản xuất hàng hóa và tiền tệ, bên cạnh đó còn do sự xuất hiện của Nhà Nước, cụ thể:

1. Sự ra đời của sản xuất hàng hóa và tiền tệ

Sự trao đổi hàng hóa và tiền tệ là yếu tố xuất hiện tài chính

Vào khoảng thời gian các công xã nguyên thủy đang sụp đổ, sự phân công lao động trong xã hội bắt đầu, và sự chiếm đoạt tư liệu sản xuất và sản phẩm lao động bắt đầu xuất hiện. Từ đó, sản xuất hàng hoá và tiền tệ ra đời như một tất yếu khách quan.

Trong quản lý hàng hóa, tiền đóng vai trò quan trọng là vật trung gian tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi hàng hóa. Từ đó, tiền với chức năng là phương tiện trao đổi và tích lũy, được sử dụng để trao đổi, mua bán hàng hóa, từ đó cung cấp các quỹ tiền tệ của nền kinh tế để tiêu dùng và đầu tư phát triển kinh tế, xã hội đã được hình thành.

Các quỹ này được tạo ra và sử dụng bởi các tác nhân kinh tế xã hội. Các mối quan hệ kinh tế này đã làm phát sinh phạm trù tài chính.

2. Sự xuất hiện của Nhà Nước

Trong quá trình phát triển của lịch sử xã hội loài người, khi các xã hội khác nhau về quyền sở hữu tư liệu sản xuất thì nhà nước xuất hiện đồng thời với sự phân chia giai cấp. Sự ra đời của nhà nước đã tạo điều kiện thuận lợi cho nền kinh tế hàng hoá phát triển, mở rộng phạm vi hoạt động tài chính.

Mặt khác, nhà nước tạo quỹ ngân sách quốc gia, phân phối tổng sản phẩm quốc dân theo giá trị và duy trì hoạt động của nó thông qua quá trình hình thành khu vực tài chính quốc gia. Như vậy, sự ra đời của nhà nước làm cho hoạt động tài chính trở nên mạnh mẽ hơn, là tiền đề chủ yếu cho sự xuất hiện của phạm trù tài chính sản xuất hàng hoá và tiền tệ.

III. Bản chất của tài chính là gì?

Để hiểu rõ hơn về tài chính là gì có lẽ bạn cần phải hiểu rõ bản chất tài chính, cụ thể như sau:

Biểu hiện bên ngoài của tài chính là hoạt động thu và chi tiền của đối tượng. Thực chất là mối quan hệ giữa người trả tiền và người nhận tiền.

Ví dụ: Doanh nghiệp đi vay vốn

Biểu hiện bên ngoài: Ngân hàng cho doanh nghiệp vay tiền. 

Bản chất: mối quan hệ giữa công ty và ngân hàng. Do đó, doanh nghiệp được vay vốn ngân hàng và có điều kiện để duy trì và phát huy hoạt động của mình.

Bản chất của tài chính được thể hiện thông qua các mối quan hệ chủ yếu sau:

  • Quan hệ kinh tế giữa quốc gia và doanh nghiệp, cá nhân và hộ gia đình
  • Quan hệ kinh tế giữa các trung gian tài chính với các công ty, cá nhân và hộ gia đình
  • Quan hệ kinh tế giữa các doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình và trong các chủ thể này 
  • Quan hệ kinh tế giữa các Quốc gia với các Quốc gia khác và các tổ chức quốc tế;

IV. Chức năng của tài chính

Tài chính có 3 chức năng cơ bản như sau:

1. Giám sát

Chức năng giám sát tài chính, hiểu một cách đơn giản, là kiểm soát sự vận động của các quỹ tồn tại trong quá trình hình thành và sử dụng các quỹ tài chính.

Nhờ các chức năng giám sát, việc phân phối tổng sản phẩm của công ty không chỉ được kiểm soát về mặt giá trị mà còn được điều chỉnh cho phù hợp. Tính năng này cũng cho phép bạn xem hệ thống tài chính do nhà nước ban hành trông như thế nào?

2. Phân phối

Phân phối chính là chức năng của tài chính

Chức năng phân phối tài chính là sự phân phối giá trị trên các sản phẩm xã hội. Thông qua chức năng này, các quỹ tiền tập trung và phi tập trung được hình thành và sử dụng cho các mục đích cụ thể.

Phân phối thông qua tài chính bao gồm phân phối sơ cấp (phân phối tổng sản phẩm quốc dân cho những người tham gia vào quá trình sản xuất hàng hoá và dịch vụ) và phân phối lại (quá trình phân phối liên tục một phần thu nhập cơ bản, nhưng phân phối đầu tiên bao gồm cả quá trình tạo ra một đầu ra được phân phối rộng rãi hơn ra khỏi quỹ tài chính.

3. Huy động

Chức năng vận động của tài chính thể hiện ở việc tạo ra các nguồn tài chính, tổ chức và sử dụng các nguồn tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tế nói chung.

Chức năng huy động tài chính này được thực hiện dựa trên quan hệ cung cầu, giá cả của vốn và cơ chế thị trường.

V. Lời kết

Trên đây là những thông tin cơ bản về tài chính là gì được nhiều bạn tìm hiểu. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về tài chính. Cảm ơn các bạn đã đón đọc!